Vi har fått spørsmål fra kirken om å spille 10-15 minutter før hver julegudstjeneste på julaften.

Julegudstjenestene vil være utendørs kl 13:00, 14:00 og 15:00.


Vi håper å få til dette, men vi er avhengige av å være nok musikanter.

Vi får heller ikke gjennomført øvelse, men vi har notene elektronisk og alle kan øve inn til julaften.

Trenger rask tilbakemelding om hvem som kan julaften.

Med vennlig hilsen

Lars Christian Nordby