Vil du spille med oss?

Har du lyst til å spille i Sofiemyr skolekorps?
Over ser du en film hvor de ulike instrumentene vises frem av medlemmer i korpset:
Last ned påmeldingsskjema her

Litt om Sofiemyr skolekorps

Sofiemyr skolekorps er et av landets beste skolekorps. Korpset er i dag organisert i tre ”korps”, aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset. Aspirantkorpset består av årets nye aspiranter som nettopp har begynt å spille et instrument. Etter ett år som aspirant er man junior i  juniorkorpset  i to år, og går deretter til hovedkorpset, som samler medlemmer opp til 19 år.

Denne oppdelingen sikrer god kvalitet på korpset og et trygt miljø for de ferske musikantene hvor de kan utfolde seg.

Foruten konserter og mesterskap er korpsturene et høydepunkt. Hovedkorpset har reist til mange land, fra Kina til Danmark, og i år går turen til Kroatia. Juniorkorpset veksler annet hvert år mellom Larvik og Lillehammer hvor musikk og sosialt samvær står i fokus.

Sofiemyr Skolekorps rekrutterer fra både Sofiemyr skole og Østli skole. Aspiranter er fullverdige medlemmer i korpset og er med på korpsets konserter og opptredener.

Sofiemyr Skolekorps samarbeider med Kulturskolen i Oppegård om instrument-opplæring.

Velkommen som aspirant!

Praktisk informasjon

  • Aspirantene vil få instrumentundervisning
  • Korpsåret følger skoleruta
  • Det legges opp til ca. to helgeseminarer i semesteret
  • Sesongen avsluttes med tur for aspiranter og juniorer før sommeren
  • Kontingent er 1350,- per semester inkludert mat- og medaljepenger. Det gis kr 150,- i søskenmoderasjon. I tillegg kommer kostnad til individuell instrumentopplæring.
  • Aspirantforeldre er fritatt for dugnadsaktiviteter (loppemarked, 17. mai, kakelotteri)
  • Det er én felles øvelse i uka, dette starter senere i høst

Individuell instrumentopplæring:

Individuell opplæring tilbys av Nordre Follo kulturskole. Her får barna en-til-en-undervisning med en lærer som er utdannet på det aktuelle instrumentet, 25 min i uken. Denne delen er viktig, ungene lærer utrolig raskt når man får timer alene med en ekspert på instrumentet. Kontingenten for kulturskolen er kr 2510,- i halvåret. De fleste lærerne har sin undervisningsplass på Kolben, men til en viss grad tilbys undervisning på skolene. Dette avtales nærmere med kulturskolen. Innmelding til kulturskolen må dere gjøre selv:  https://nooppegard.speedadmin.dk/registration#/ Det er en egen boks i innmeldingen hvor du krysser av at barnet er med i Sofiemyr skolekorps.
Mer informasjon om kulturskolen: https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturskole/

Hvis man er usikker på om man har råd til at barnet skal begynne i korpset, er det mulig å få støtte gjennom Nordre Follo kommune. Dette fungerer slik at korpset søker på deres vegne. Søknaden er svært enkel, og ordningen er ikke behovsprøvd. Korpset har fått innvilget en slik søknad så langt i år. Les mer her: https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/Organiserte-fritidsaktiviteter/
 
 Derfor burde alle mennesker spille et musikkinstrument

Musikk er en arena som gir sterke mestringsopplevelser, sterke opplevelser av å yte sammen med andre, og gode verdier, samhandling og fellesskap.

Forskning viser også at musikkutøvere blir sterke i andre fag. Dette skyldes den enorme hjerneaktiviteten som musikkutøvelse utløser, det spesielle er at det er kun ved utøvelse av musikk denne hjerneaktiviteten settes i gang, og ikke i så stor grad ved lytting eller bevegelse til musikk. Vi ønsker at alle skal oppleve at det å spille på et instrument, er noe alle kan klare. Det å mestre sammen med andre er den viktigste verdien i skolekorpsets organisasjon.


HVORFOR VELGE SOFIEMYR SKOLEKORPS?

LÆRING

Barn er kvalitetsbevisste og velger raskt bort aktiviteter som ikke holder mål. Derfor er det avgjørende at vi har fokus på læring, kvalitet og fellesskap. Vi engasjerer de beste dirigentene og instruktørene, og korpset har vunnet en rekke Norges- og Akershusmesterskap.

Et godt læringsmiljø og kvalitet på vår hovedaktivitet – spille musikk sammen – er også den beste plattform for at det skal fungere godt sosialt.

Forskning har dessuten vist at musikkundervisning gir fortrinn både i språk og matematikk og god hukommelse som gammel. (se artikkel: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)

MESTRING

Korps har ikke har noen reservebenk og alle instrumenter og stemmer er like viktige. I Sofiemyr skolekorps får alle barna være med og bidra til det vi oppnår sammen. Alle får stemmer tilpasset sitt nivå og noe å strekke seg etter. Dette gir opplevelse av mestring både på individuelt nivå, men også som gruppe.

All vår pedagogikk bygger rundt å skape disse arenaene for mestring, og den beste indikatoren for å vite at vi lykkes med dette er å se en skog med tente barneøyne som lyser av stolthet og glede.

FELLESSKAP

Korps er en av svært få aktiviteter hvor kjønn er blandet, og hvor barn fra barne- og ungdomstrinnene, samt videregående skole er i samme prestasjonsgruppe.

Svært mange av våre musikanter velger å fortsette helt til de går av for aldersgrensen etter fullført videregående skole. Dette er for oss en bekreftelse på at vi lykkes med å skape et attraktivt miljø for barn i alle aldre, og de store er verdifulle forbilder for de yngre. Dette er en kultur som er bygget gjennom mange år, og som gjør Sofiemyr skolekorps til et meget attraktivt korps å være medlem i.

DET ER EN MYTE AT DET ER MYE ARBEID Å HA BARN I KORPS!

Som foreldre i korpset er det en glede å se hvordan barna er glade og stole over å spille i Sofiemyr skolekorps. Hovedinnsatsen vår er på 17. mai og på ett loppemarked i året. Det er frivillige korpsledere til stede på alle øvelsene, som skaper en trygg ramme rundt aktivitetene. Det musikalske er profesjonelt organisert, med en hovedkorpsdirigent og en juniorkorpsdirigent. Så i det løpende er det mindre arbeid for foreldrene enn for mange andre aktiviteter barna er med på!

Last ned påmeldingsskjema her

 

Vi ønsker alle velkommen som medlem!

Hilsen oss i Sofiemyr skolekorps

KOM I KONTAKT
Sofiemyr skolekorps

VIPPS NR. 42346

– 17. Mai – Loppemarked – Konserter – Konkurranser

Her er vi

Addresse:
Sofiemyr kirke
Holbergs vei 45
1412 Sofiemyr

Epost:
leder@sofiemyrskolekorps.no

nestleder@sofiemyrskolekorps.no

Klikk på kartet for å se hvor vi er