Hei alle sammen.

Det er med tungt hjerte jeg må informere om at søndagens konsert må avlyses.

Styret har hatt et ekstraordinært møte i dag etter regjeringens pressekonferanse besluttet å avlyse søndagens konsert.

Dette er veldig trist, men vi føler at i dagens situasjon blir det det eneste riktige.

Jeg regner med at kjøpte billetter refunderes på vanlig måte fra Rådhusteateret.

Vi har også besluttet at vi gjennomfører kveldens øvelser som normalt, men skjerper smittevern og avstand.

Minner om:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  2. God hygiene
  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
  5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Vi vil gjennomføre normale øvelser inntil det evt. kommer nye retningslinjer rundt korpsøvelser.

Med musikkhilsen

Lars Christian Nordby

Leder

Sofiemyr skolekorps


Og seinere på dagen 5. November:

Avlyst

Ting skjer fort. Norges musikkorps forbund og norsk musikkråd ber alle korps ta pause i 14 dager.

Øvelsen i dag er avlyst.

Med vennlig hilsen

Lars Christian Nordby