“Sommermusikkstudio” for korpsmusikanter i Nordre Follo

I denne spesielle tiden er det mange flotte aktiviteter som dessverre har blitt avlyst, så også med sommerkursene fra NMF og andre. Sommerkurs er fellesskap og spilleglede, og svært viktig for skolekorpsbarn. Vi ønsker derfor å lage et tilbud som “et plaster på såret” som musikantene kan se frem til selv om det ikke blir vanlige kurs.

4 dagers kurs med spilling fra 10-16 hver dag. Kurset er åpen for “hovedkorps”-musikantene som er fra ca 12 og opp til 20. Konseptet er å spille i tutti korps hele tiden der vi jobber med å spille inn musikk i en studio-setting. Kurset har således ingen avslutningskonsert for foreldrene, men alle får tilgang til de ferdig innspilte stykkene. Kurset holdes innenfor det mulighetsrom som finnes mtp smittevernsregler, det vil si hensyn til avstand og renhold, samt at vi ikke kan ha matservering.I forhold til dagens regler kan vi arrangere dette kurset med inntil 50 deltakere, dette kan endre seg til et høyere antall senere.

Dirigent/musikkprodusent for kurset blir Idar Torskangerpoll sammen med en instruktør til.

Kurset vil holdes 03.08 til 06.08 i Kolben sal 1

Nordre Follo musikkråd er ansvarlig arrangør i samarbeid med skolekorpsforeldre fra kommunen.

Pris for kurset blir 750 pr musikant.

Påmeldingsskjema her:

https://forms.gle/iEt7qEWse4YqB6Nd6