Hei alle sammen.

Håper dere alle er friske og raske.

  1. Øvelsene fremover

Fra torsdag 7. mai og til og med torsdag 14. mai får vi lov å øve i Aulaen på Flåtestad skole. Vi vet ikke helt hva som skjer etter 17. mai, men ut fra siste uttalelse fra Folkehelseinstituttet kan vi nå være 50 stykker sammen med minimum 1 meter avstand (helst 2). Det vil si at så sant lokaler er i orden etter 17. mai kan vi tilnærme oss normale tilstander i øvelsene igjen.

Det vil ikke bli servering av felles mat inntil videre. Fint om de som trenger litt påfyll tar med seg litt mat og egen vannflaske.

Minner om god hygiene og vask av munnstykker. Hvis man er syk skal man ikke komme på øvelsen.

Vil også be:

Treblåsere: Pakk instrumentet ned i kassen etter øvelsen. Puss instrumentet hjemme.

Messing: Pass på at dere tømmer bøylene, gjerne i en kopp som dere skyller ut i toalettet eller en vask etter øvelsen. Unngå sprut på gulvet.

Slagverk: Ha egne køller og unngå å bytte utstyr, hvis dere må skal utstyret vaskes.

Det må gjennomføres egen smittevask etter øvelsene våre, det er derfor det har tatt litt tid å få alt på plass.

2             Forslag inntektsgivende arbeid

Minner om at forslag til aktivitetskomiteen om inntektsbringende arbeid kan sendes aktivitet@sofiemyrskolekorps.no

3             Øveskjema

Jeg la ut et øveskjema før påske. Fint om alle som har fyllt ut det kan sende det til meg, eller levere det på torsdag, så skal jeg trekke premier 

4             Ekstraspilling 17. mai

Vi jobber med et lotteri der vi lodder ut en ekstra konsert med korpset ca kl 10:00 på 17. mai. Vi ber alle sette av tid til det. Det er viktig for korpset med alternative inntekter, og styret/aktivitetskomiteen jobber med det nå.

Sees på torsdag.

 

Med vennlig hilsen

Lars Christian Nordby