Da kom beskjeden vi har ventet på:

Vi får lov å øve før 17. mai. Norsk musikkråd har på vegne av medlemmene utarbeidet en veileder som er godkjent av Helsedirektoratet. Denne er gjengitt nedenfor.

Styret har besluttet at dagens øvelse gjennomføres i skolegården på Sofiemyr skole 17:15 – 18:30. Det blir ikke pause eller servering denne øvelsen.

Jr2 deltar sammen med HK på denne øvelsen så dere får spilt gjennom marsjene. Kan gjerne skrive ut og ta med de andre også.

VIKTIG

 • Musikantene må holde god avstand, de skal ikke ha fysisk kontakt.
 • Ingen skal låne andres instrumenter / også slagverk
 • Alle må ha med noter:
  • Gammel Jegermarsj
  • Holmenkollmarsj
  • Norge i rødt hvitt og blått
  • Birdland
  • Ja vi elsker
  • Jazz Police
  • Just like Old Times
  • Alltid sammen

Ta gjerne med en stol. Kan bli lenge å stå en time.

Vi har ikke kopimaskin ute, så det er veldig viktig at alle har med disse notene. Gjerne i marsjhefte / perm så det ikke blåser bort.

Link til notearkiv marsjer: Se mail

Link til konsertstykker: Se mail

Hvis noen ikke klarer å skrive ut stykkene selv, send meg e e-post før kl 15:00 i dag med hvilket stykke og hvilken stemme dere trenger.

Ta gjerne med noteklyper og sjekk at dette passer.

Ta gjerne en sjekk på uniformen i god tid før 17. mai. ( og sorte sko…)

Det eksakte 17. mai programmet vil bli kunngjort snart, men det vil bli sterkt redusert. Det bli ingen offisielle tog eller andre arrangementer i år. Alle bes holde seg hjemme og overholde de generelle rådene om god avstand og max 5 sammen.

Korpsene har likevel fått lov å spille så lenge de ikke har publikum. Styret vil komme med et program for Sofiemyr skolekorps.

Nordre Follo kommune vil feire dagen med en egen sending på Empo-TV. Sendetider og steder vil bli kunngjort. I tillegg oppfordres det til felles synging av Ja vi elsker kl 13:00 i hele landet.

Gleder meg til å se dere ale igjen i dag!!!

Med en glad musikkhilsen

Lars Christian Nordby

 

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser