Hei, håper dere alle har det bra og er friske.

1 Torsdag 2. april
 På torsdag vil vi ha en samling med HK på zoom. Fint om dere alle kan ha Zoom klart til 16:30 på torsdag https://zoom.us/. Link for møtet sendes ut onsdag. Veldig bra om så mange av dere som mulig kan være med. Trond vil lede «øvelsen» med litt informasjon og prat om tiden fremover.

2 Tur
Vi avventer endelig avgjørelse om korpsturen etter påske. Vi vet ikke pr i dag om det er mulig å gjennomføre en korpstur i år. Jeg har sendt ut litt info og pris tidligere, men det er veldig usikkert pr nå.
 
3 17. mai
Vi vet ikke hva som vil skje 17 mai. Det er varslet at 17. Mai 2020 ikke vil bli helt som vanlig. Fint om vi likevel er forberedt på å kunne spille. Se over marsjene. Si fra om dere trenger stemmer så sender jeg på Mail.
 
Følg med fremover, vi håper vi vet mer hva som skjer etter påske. Styret har, og vil forholde seg fremover til FHIs og regjeringens anbefalinger om driften fremover. 
Vask hendene, host i albuen og hold avstand. Ser dere på torsdag 😊

Med vennlig hilsen
Lars Christian Nordby