.

DM 2024

Kristiansand

.

Torget i Split, Kroatia

.

.

Trommegutta

.

.

FORDELER VED KORPS

Utvikler hjernen

Musikk utvikler hjernen på flere områder

Hobby for livet

Det å spille i korps kan du gjøre hele livet. Det grunnlaget du legger som barn, holder livet ut.

Lite kostnader til utstyr

Korpset betaler for instrumenter og uniformer

ET AV NORGES BESTE SKOLEKORPS
3. plass i 1. divisjon janitsjar NM 2022
Hva kan kopset tilby deg

Mange gode turer og opplevelser

Sofiemyr skolekorps har vært på utallige turer i inn- og utland, til sommeren skal vi til Kroatia.

Mestring

Det er fantastisk å øve og mestre musikk sammen med andre.

Venner

Bli kjent med andre i ulike aldere med samme interesse for musikk.

Samspill

Barna lærer samspill med andre både eldre og yngre

Barn er kvalitetsbevisste og velger raskt bort aktiviteter som ikke holder mål. Derfor er det avgjørende at vi har fokus på læring og kvalitet. Vi engasjerer de beste dirigentene og instruktørene, og korpset har vunnet en rekke Norges- og Akershusmesterskap. Et godt læringsmiljø og kvalitet på vår hovedaktivitet – spille musikk sammen – er også den beste plattform for at det skal fungere godt sosialt. Forskning har dessuten vist at musikkundervisning gir fortrinn både i språk og matematikk og god hukommelse som gammel.
20190517_113649

Det har vært skrevet mye om at korps ikke har noen reservebenk. I Sofiemyr skolekorps får alle barna være med og bidra til det vi oppnår sammen. Alle får stemmer tilpasset sitt nivå og noe å strekke seg etter. Dette gir opplevelse av mestring både på individuelt nivå, men også som gruppe.

All vår pedagogikk bygger rundt å skape disse arenaene for mestring, og den beste indikatoren for å vite at vi lykkes med dette er å se en skog med tente barneøyne som lyser av stolthet og glede.

korpset_2019

Korps er en av svært få aktiviteter hvor kjønn er blandet, og hvor barn fra barne- og ungdomstrinnene, samt videregående skole er i samme prestasjonsgruppe. 

Svært mange av våre musikanter velger å fortsette helt til de går av for aldersgrensen etter fullført videregående skole. Dette er for oss en bekreftelse på at vi lykkes med å skape et attraktivt miljø for barn i alle aldre, og de store er verdifulle forbilder for de yngre. Dette er en kultur som er bygget gjennom mange år, og som gjør Sofiemyr skolekorps til et meget attraktivt korps å være medlem i.

KOM I KONTAKT
Sofiemyr skolekorps

VIPPS NR. 42346

– 17. Mai – Loppemarked – Konserter – Konkurranser

Her er vi

Addresse:
Sofiemyr kirke
Holbergs vei 45
1412 Sofiemyr

Epost:
leder@sofiemyrskolekorps.no

nestleder@sofiemyrskolekorps.no

Klikk på kartet for å se hvor vi er