Aspirantkorps

Fra og med høsten 2016 vil vi ha aspirantkorps både på Østli og Sofiemyrtoppen skole. I løpet av året vil de to aspirantkorpsene delta sammen på seminarer og konserter, men alt av faste øvelser vil skje i SFO-tid på den enkelte skole.

Nytt av året er at vi gjør det valgfritt det første året om man ønsker å ha individuell undervisning. Dette er en vesentlig del av kostnaden (2 380,- per semester) ved å ha barn i korpset som da blir frivillig. For å kompensere noe for dette vil vi fra høsten i tillegg til å dele korpset på de to skolene bruke to instruktører samtidig i aspirantkorpset. Da er det alltid en som kan gå rundt og hjelpe til og rettlede underveis mens den andre leder.

De som ønsker står selvsagt fritt til å gi barnet undervisning gjennom kulturskolen, eller kontakte oss i korpset for tilrettelegging av undervisning i SFO-tid på skolene – så skal vi gjøre vårt beste for å få til dette.

Barna blir fullverdig medlemmer i korpset, får låne instrument og er med på korpsets konserter og opptredener. 

Praktisk informasjon

  • Aspirantkorpset vil øve i SFO-tiden på både Østli (mandager) og Sofiemyrtoppen (torsdager)
  • Korspåret følger skoleruta
  • Det legges opp til ca. to helgeseminarer i semesteret
  • Korpset skal delta på konserter gjennom året – også på 17. mai
  • Sesongen avsluttes med tur før sommeren
  • Kontingent er 1150,- per semester
  • Aspirantforeldre er fritatt for dugnadsaktiviteter (loppemarked, 17. mai, kakelotteri)