Sofiemyr skolekorps ønsker å gi alle elevene på Sofiemyrtoppen muligheten til å spille i korps. Prosjektet starter med en musikktime på skolen for alle. 

Deretter kan de som vil bli med på et gratis opplegg seks onsdager i SFO-tiden før påske, før det hele avsluttes med en konsert.

Musikktime på skolen (for alle)

  • 28. januar: 4. trinn
  • 29. januar: 2. - og 3. trinn

Øvelser i SFO-tid (krever påmelding under)

Vi gjennomfører seks øvelser før påske på følgende onsdager: 3/2, 10/2, 17/2, 2/3 og 9/3. Vi skal være i musikkrommet og holder på fra 13.15 til 14.15. 

Her vil ungene få utdelt hvert sitt instrument som de også vil få lov å ta med seg hjem i tiden prosjektet varer.

Konsert

Vi vil avslutte proskektet med en konsert sammen med resten av skolekorspet torsdag 10. mars kl 18.00 i Sofiemyr kirke.

Oppmøte vil bli klokken 16.30 i kirken. (Barna kan gjerne kommer rett fra SFO og hit.) Da vil vi øve litt sammen med hovedkorpset, som skal akkompagnere vinterblåsgjengen. 

Fra 17.30-18.00 vil det bli litt lett servering, og barna kan få prøve ut ulike korpsinstrumenter og snakke med de som allerede er i korpset.

Oppmøte for dere foreldre blir kl 17.00. Vi vil da holde et lite informasjonsmøte om korpset mens barna øver. Da vil vi fortelle litt om hvilket tilbud vi kan gi videre og hva det vil si (og ikke minst hva det ikke vil si) å være korpsforeldre.

Påmelding til vinterblås

For å kunne planlegge med antall instrumenter vi må skaffe og behov for lærerkrefter er vi avhengig av påmelding. Dette medfører ingen forpliktelser og er 100 % gratis. 

Evt. spørsmål kan sendes på e-post til nestleder@sofiemyrskolekorps.no

Trinn + bokstav