Vi har hatt en enorm påmelding til dette prosjektet – noe som jo er fantastisk hyggelig! Det gir oss imidlertid et par utfordringer.

Den ene er at vi må dele gruppen i to. Den ene starter til normal tid 14.00 og holder på til 15.00. Den andre starter 15.00 og holder på til 16.00.

Den andre utfordringen er at vi ikke har nok instrumenter til alle fra første uke. Det vil si at kun siste gruppe kan få med instrument hjem.

Vi satser på å ha nok instrumenter neste uke slik at alle får med hjem da.

Vi trenger derfor 13 personer til å melde seg frivillig til å komme i gruppe 2 (15.00-16.00) og som da får med instrument hjem allerede første uke.

Fyll ut navn på elev i skjemaet under hvis dere ønsker dette: