Derfor burde alle mennesker spille et musikkinstrument

Musikk er en arena som gir sterke mestringsopplevelser, sterke opplevelser av å yte sammen med andre, og gode verdier, samhandling og fellesskap.

Forskning viser også at musikkutøvere blir sterke i andre fag. Dette skyldes den enorme hjerneaktiviteten som musikkutøvelse utløser, det spesielle er at det er kun ved utøvelse av musikk denne hjerneaktiviteten settes i gang, og ikke i så stor grad ved lytting eller bevegelse til musikk. 

Vi ønsker at alle skal oppleve at det å blåse i et instrument, er noe alle kan klare. Det å mestre sammen med andre er den viktigste verdien i skolekorpsets organisasjon.