Det har vært skrevet mye om at korps ikke har noen reservebenk. I Sofiemyr skolekorps får alle barna være med og bidra til det vi oppnår sammen. Alle får stemmer tilpasset sitt nivå og noe å strekke seg etter. Dette gir opplevelse av mestring både på individuelt nivå, men også som gruppe.

All vår pedagogikk bygger rundt å skape disse arenaene for mestring, og den beste indikatoren for å vite at vi lykkes med dette er å se en skog med tente barneøyne som lyser av stolthet og glede.