Barn er kvalitetsbevisste og velger raskt bort aktiviteter som ikke holder mål. Derfor er det avgjørende at vi har fokus på læring og kvalitet. Vi engasjerer de beste dirigentene og instruktørene, og korpset har vunnet en rekke Norges- og Akershusmesterskap.

Et godt læringsmiljø og kvalitet på vår hovedaktivitet – spille musikk sammen – er også den beste plattform for at det skal fungere godt sosialt.

Forskning har dessuten vist at musikkundervisning gir fortrinn både i språk og matematikk og god hukommelse som gammel.