Juleblås er Sofiemyr skolekorps' julegave til Østli skole og omfatter elevene på 2.-, 3.- og 4. trinn. Prosjektet starter med en musikktime på skolen for alle. Deretter kan de som vil bli med på et gratis opplegg tre mandager i SFO-tiden før det hele rundes av med en opptreden på korpsets julekonsert. 

Musikktime på skolen (for alle)

  • 19. november: 3. trinn
  • 23. november: 2. trinn
  • 26. november: 4. trinn

Øvelser i SFO-tid (krever påmelding under)

Følgende tre mandager: 30/11, 7/12 og 14/12. Vi skal være i paviljongen og holder på fra 14.15 til 15.15. Oppmøte for oppakking: 14.00

Her vil ungene få utdelt hvert sitt instrument som de også vil få lov å ta med seg hjem i tiden prosjektet varer.

Julekonsert

Prosjektet avsluttes med at vi deltar på korpsets julekonsert fredag 18. desember i Sofiemyr kirke kl. 18.00. Her skal vi sørge for MENGDER av julestemning! Det blir oppmøte 17.00 for en siste øving. Vi vil da samtidig arrangere et informasjonsmøte for alle foreldre som kan være interessert i et videre opplegg i SFO-tiden på Østli skole.

Påmelding til juleblås

For å kunne planlegge med antall instrumenter vi må skaffe og behov for lærerkrefter er vi avhengig av påmelding. Dette medfører ingen forpliktelser og er 100 % gratis. 

Evt. spørsmål kan sendes på e-post til post@sofiemyrskolekorps.no

Trinn + bokstav