7425976666_4753399b4b_o (1).jpg
P1020454.JPG
20150625_140637.jpg
7425976666_4753399b4b_o (1).jpg

Læring


SCROLL DOWN

Læring


 
 

Barn er kvalitetsbevisste og velger raskt bort aktiviteter som ikke holder mål. Derfor er det avgjørende at vi har fokus på læring og kvalitet. Vi engasjerer de beste dirigentene og instruktørene, og korpset har vunnet en rekke Norges- og Akershusmesterskap.

Et godt læringsmiljø og kvalitet på vår hovedaktivitet – spille musikk sammen – er også den beste plattform for at det skal fungere godt sosialt.

Forskning har dessuten vist at musikkundervisning gir fortrinn både i språk og matematikk og god hukommelse som gammel.

 
 
P1020454.JPG

Mestring


Mestring


 
 

Det har vært skrevet mye om at korps ikke har noen reservebenk. I Sofiemyr skolekorps får alle barna være med og bidra til det vi oppnår sammen. Alle får stemmer tilpasset sitt nivå og noe å strekke seg etter. Dette gir opplevelse av mestring både på individuelt nivå, men også som gruppe.

All vår pedagogikk bygger rundt å skape disse arenaene for mestring, og den beste indikatoren for å vite at vi lykkes med dette er å se en skog med tente barneøyne som lyser av stolthet og glede.

 
 
20150625_140637.jpg

Fellesskap


Fellesskap


 
 

Korps er en av svært få aktiviteter hvor kjønn er blandet, og hvor barn fra barne- og ungdomstrinnene, samt videregående skole er i samme prestasjonsgruppe. 

Svært mange av våre musikanter velger å fortsette helt til de går av for aldersgrensen etter fullført videregående skole. Dette er for oss en bekreftelse på at vi lykkes med å skape et attraktivt miljø for barn i alle aldre, og de store er verdifulle forbilder for de yngre. Dette er en kultur som er bygget gjennom mange år, og som gjør Sofiemyr skolekorps til et meget attraktivt korps å være medlem i.