Aspirantkorps – Østli

Etter den overveldende responsen vi fikk på vårt Juleblås-prosjekt på Østli skole har vi besluttet å starte opp eget aspirantkorps på skolen fra januar 2016. Vi avholdt også et informasjonsmøte for foreldrene i forbindelse med prosjektets avslutningskonsert før jul og fikk positiv respons fra flere allerede da.

Praktisk informasjon

Aspirantkorpset vil øve mandager fra 14.00 til 15.00 i musikkrommet på Østli skole. Oppstart blir mandag 18. januar. Deretter følger vi skoleruta.

Det vil også legges opp til ca. to helgeseminarer i løpet av våren. Vi vil komme tilbake med plan for dette så raskt det foreligger.

Dirigent for korpset blir Gry Pladsen, som også var dirigent for Juleblås slik at barna kjenner henne fra før. Hun er forøvrig ansatt som ny dirigent for hovedkorpset vårt fra januar 2016.

Kontingenten er for tiden 1150,- per halvår og aspirantforeldre er forøvrig fritatt fra all dugnad og oppgaver. 

Individuell undervisning

I tillegg til aspirantkorpset krever vi i Sofiemyr skolekorps at alle musikanter har individuell undervisning. Dette er avgjørende for at den enkelte skal oppleve fremgang og mestring. Undervisningen kan enten ordnes av foreldrene selv gjennom den kommunale kulturskolen, eller det kan gjøres i korpsets egen Korpsskole som foregår i SFO-tiden på Østli skole (med unntak av fløyte som er i Sofiemyr kirke). Prisen for dette er tilsvarende den kommunale kulturskolen, som for tiden er 2350,- per halvår.

Instrumentvalg

I innmeldingsskjemaet under har vi lagt inn instrumentvalg. Det vil nemlig nå være mulig å velge mellom flere instrumenter (kornett, klarinett, fløyte, horn og baryton). Vi ber alle om å fylle inn både 1.- og 2. valg. Vi vil strekke oss så langt vi kan for å gi flest mulig 1. valg, men er også nødt til å ta hensyn til at vi trenger en balansert besetning slik at alle stemmer blir besatt. De som melder seg på først vil ha fortrinn dersom det blir for mange som ønsker seg samme instrument.

Under innmeldingsskjemaet ligger en kort presentasjon + video av de forskjellige instrumentene.

Navn på musikant *
Navn på musikant

Her følger en presentasjon av de fem instrumentene vi tilbyr i denne omgang

Kornett

Kornett er et instrument som ligner veldig på trompet, men er litt kortere og har en rundere og varmere klang.

Kornetten er også glimrende som solistinstrument, og Ole Edvard Antonsen bruker det mye til variasjonssoloer som i musikkeksemplet "Napoli" her. 

Kornett brukes både i janitjarkorps og brassband, og det går også an å starte på kornett hvis man senere har lyst til å spille horn eller andre messinginstrumenter.


Klarinett

Johannes Hansen (han som skrev Valdresmarsj) sa at klarinett er janitjarorkesterets viktigste melodi-instrument.

Klarinetten er veldig allsidig og kan brukes både i korps, orkester, i jazz-orkestre og som solistinstrument.

Sammen med fløyte er klarinett det minste instrumentet vi har, og for de som har lang skolevei og ikke vil ha for tungt å bære kan dette være verdt å tenke på.


Fløyte

Fløyten er et av de eldste instrumentene vi har, og den er en del av treblåserfamilien selv om mange av dagens fløyter lages i metall.

Fløyte er brukt i mange type orkestre, og også mye som soloinstrument. Fløyte kan også brukes i en rekke forskjellige musikksjangre og er et viktig instrument i svært mange kulturer.

OBS! Individuell undervisning på fløyte tilbys ikke på Østli, men foregår på onsdager i Sofiemyr kirke.


Horn

Horn er utviklet fra signalhorn og har tynne rør i forhold til lengden på instrumentet. Det har en særegen myk klang og er fast inventar i symfoniorkestre og janitsjarkorps. 

Mange komponister har latt seg fascinere av instrumentet og skrevet solokonserter for det, som f.eks. Richard Strauss som kan høres i dette klippet.


Baryton

På engelsk kaller de baryton for euphonium. Dette kommer av latin og betyr "vellyd", og det kan vi godt forstå! 

I klippet demonstrerer David Childs hva som er mulig å spille på en baryton, og her er både vellyd og teknisk enormt vanskelige passasjer.

I motsetning til hva mange tror er det faktisk større register/tekniske muligheter på en baryton enn en trompet/kornett, så dette er instrumentet for de virkelig virtuose!